National Conveners

 1. Amitava Mitra, West Bengal
 2. Arul Doss, Tamil Nadu
 3. Ashish Ranjan, Bihar
 4. Dayamani Barla, Jharkhand
 5. Sunilam, Madhya Pradesh
 6. Faisal Khan, NCR
 7. Kailash Meena, Rajasthan
 8. Krishnakant, Gujarat
 9. Lingraj Azad, Orissa
 10. Madhuresh Kumar, Delhi
 11. Manesh Gupta, Uttar Pradesh
 12. Mahendra Yadav, Bihar
 13. Meera Sanghamitra, Telangana
 14. Nanu Prasad, Delhi
 15. Rajendra Ravi, Delhi
 16. Richa Singh, Uttar Pradesh
 17. Sister  Dorothy, Bihar
 18. Suhas Kolhekar, Mahasrashtra
 19. Vilayodi Venugopal, Kerala
 20. Vimal Bhai, Uttarakhand

Special Invitees to Conveners Team

 1. Anjali Bharadwaj, NCPRI, Delhi
 2. Arundhati Dhuru, NAPM, Uttar Pradesh
 3. Kaladas Dahariya, Relaa Collective, Chattisgarh
 4. Kavita Srivastava, PUCL, Rajasthan

Advisers

 1. Anand Mazgaonkar
 2. Aruna Roy
 3. Binayak Sen
 4. Gabriele Dietrich
 5. Geetha Ramakrishnan
 6. Medha Patkar
 7. P Chennaiah
 8. Prafulla Samantara
 9. Ramakrishnam Raju
 10. Sandeep Pandey
 11. Sister Celia
 12. Sudhir Vombatkere
 13. Suniti S R

State Contacts

 1. Gautam Bandopadhyay, Chattisgarh
 2. Gurwant Singh, Punjab

National Office : 6/6, Jangpura B, New Delhi 110014 napmindia@gmail.com